Open Thuis Jeugd

welkomWie zijn wij?Hoe werken wij?Partners in pleegzorgActiviteitenFAQActuaIntranet

Pleegouders

Pleegouder kan je toevallig worden, doordat je bijvoorbeeld een kind opvangt uit de familie of uit de klas van één van je eigen kinderen. Als de instanties in de bijzondere jeugdzorg de situatie als problematisch inschatten, kan je gezin erkend worden als pleeggezin. Jullie krijgen dan begeleiding van een dienst voor pleegzorg. Men spreekt in dit geval van netwerkpleegzorg.

 

Pleegouder kan je ook worden uit een goed overwogen engagement. Je denkt er een lange tijd over na, praat erover met vrienden en kennissen en zet de stap naar voorbereiding en selectie.

We kiezen ervoor om echt samen met jullie op pad te gaan en uit te maken of pleegzorg iets voor jullie (gezin) is. Onze verwachting is om zoveel mogelijk te komen tot een gezamenlijke conclusie rond samenwerking in de toekomst.

Pleegzorg is een hele uitdaging. Het is dan ook van het grootste belang dat de voorbereiding goed gebeurt.

 


Als je pleegouder wil worden, begin je daar beter niet onvoorbereid aan.

 

Pleeggezin worden, roept immers veel vragen op:

 • We hebben het zelf al zo druk. Zal de zorg voor een pleegkind er nog bij kunnen?
 • Kunnen wij een kind opvangen dat al zoveel heeft meegemaakt?
 • Hoe moet dat met de ouders?
 • Zal het niet te veel pijn doen als het kind terug vertrekt?
 • Doen we onze eigen kinderen niet tekort?
 • Kunnen we het financieel aan?

 

Misschien denk je wel aan pleegzorg maar schrikken deze of andere vragen je af. Via een grondige voorbereiding kan je kennismaken met alle aspecten van pleegzorg en uitmaken of pleegzorg voor jou en je gezinsleden past.

 

Tijdens de voorbereiding komen volgende thema’s aan bod:

 • Samenwerking en communicatie in pleegzorg
 • Omgaan met verlieservaringen
 • De impact van het hechtingsproces
 • Vertraging in de ontwikkeling van pleegkinderen
 • De link tussen eigen geschiedenis en identiteit van pleegouders en pleegkinderen
 • Omgaan met moeilijk gedrag
 • Bieden van een veilig perspectief
 • Betekenis van het pleegouderschap voor het gezin

 

In een eindverslag formuleert het selectieteam adviezen met betrekking tot pleegzorg in jouw gezin. Ze trachten zo goed mogelijk samen met kandidaat-pleegouders tot een besluit te komen.

 

Een goede voorbereiding is nodig want…

 • ‘Ik kan me nu veel beter inleven in de beleving van een pleegkind”
 • “Wij hebben beslist nog met pleegzorg te wachten want het is nu niet het gepaste moment in ons leven”
 • “Door de gesprekken leerde ik mezelf en mijn man beter kennen”
 • “Wij denken nu anders over mensen met een handicap”
 • “Ik weet nu dat de eigen ouders altijd een belangrijke rol blijven spelen”
© Alle rechten voorbehouden - 2008 Open Thuis Jeugd